روز جهانی زمین پاک

روز جهانی زمین پاک

روز جهانی زمین پاک خداوند همان است که زمین را آسایشگاه شما قرار داد. حمایت از زمین و حفاظت از محیط زیست از شاخص‌های ... ادامه مطلب