روز جهانی بهداشت

روز جهانی بهداشت

‌تبریک روز جهانی بهداشت رسالت روز جهانی بهداشت ساختن‌جهانی سالم‌ و برابر برای تمام ساکنین زمین است. چرا که سلامت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ... ادامه مطلب